Geometria kolies je dôležitá!

Neurobte chybu a ušetrite si nemalé peniaze za opravy.

Nesprávne nastavenie geometrie kolies má za následok zhoršenie technického stavu vozidla a prejavuje sa nasledovnými príznakmi:

–   opotrebovanie pneumatík
–   zlé riadiace vlastnosti
–   nestabilita riadeného smeru pohybu vozidla
–   kmitanie častí riadiaceho ústrojenstva
–   zvýšené opotrebovanie jednotlivých častí prevodového a vychyľovacieho ústrojenstva riadenia
–   nevracanie kolies do priameho smeru jazdy